Open Plot Sale – மாத வருமானம் 4000/- @ Chengalpattu!!

மனையின் விலை 240000/- மட்டுமே,

உடனடி பதிவு மற்றும் மாத வருமானம் 4000/-(60 மாதம்),

சதுர அடியின் விலை 400/- மட்டுமே…

சதுர அளவு 600 முதல் ஆரம்பம்,

செங்கல்பட்டிலிருந்து வெறும் 12 கி.மீ தூரம் மட்டுமே,

பேருந்து வழித்தடத்திற்கு மிக அருகில்!!

தொடர்புக்கு : 9600115472…