20 ஏக்கரில் மிக பிரம்மாண்டமான தனி வீடு🏡 & வீட்டு மனைகள் விற்பனைக்கு🏡

நமது மனை பிரிவிலேயே வீடுகள் 🏡மற்றும் பண்ணை வீடு 🏘கட்டப்பட்டு மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள் .. 👫

இடம் : ECR புதுப்பட்டினத்தில் – ECR சாலையிலிருந்து 900 மீட்டரில் உள்ளது..

ஒரு மனையின் விலை ரூ.630000/- மட்டுமே ..🌺🌸

இதை 40 மாத தவணையாக மாதம் ரூ.15000/- கட்டலாம்🕺🏻

மனையின் அளவு 1200சதுரடி / ஒரு சதுரடி விலை ரூ.525/-

மனது மனைப்பிரிவில் 40அடி & 30அடி சாலைகள்🛣 / மின்சாரவசதி🎇 / தண்ணீர் வவசதி💧 / மரங்கள்🌴 உள்ளன ..!!

மேலும் தகவலுக்கு:9488741429.