வட்டியில்லா தவணை முறையில் DTCP வீட்டுமனைகள் @ ECR

ECR சாலையிலிருந்து 1 KM தூரம் மட்டுமே,

ஒரு ச.அடி ரூ.500/-மட்டுமே,

மனைக்கு அருகிலேயே வீடுகள்,

மனை முழுவதும் மரங்கள்,

20 அடி அகலமான சாலைகள்,

பசுமையான சுற்றுச் சூழல்,

EMI முறையில் வீட்டு மனைகள் விற்பனை!!