வட்டியில்லா தவணை முறையில் DTCP வீட்டு மனைகள் விற்பனைக்கு@ ECR !!

ECR சாலையிலிருந்து 1 கி.மீ தூரம் மட்டுமே,

மனை அளவுகள் 1106 ச.அடி முதல் ஆரம்பம் 2400 ச.அடி மனைகள் அதிக அளவில் உள்ளன…

ஒரு ச.அடி ரூ.500/-மட்டுமே,

முன்பணம் 25 சதவீதம்!!

மீதி தொகை 40 தவணைகளாக செலுத்திக் கொள்ளலாம்..

மனையின் சிறப்பு அம்சங்கள்::

—————————————————

Gated Community,

ECR சாலை பேருந்து நிலையம் நமதுமனையிலிருந்து சரியாக 1 கி.மீ தூரத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது,

20 அடி அகலமான சாலைகள்,

மனைக்கு அருகிலேயே பங்களா வீடுகள் அமைந்துள்ளன,

ஆரோக்கியமான சுற்றுச் சூழல்,

மனை முழுவதும் மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன..

பசுமையான சுற்றுச் சூழல்,

இன்றைய உங்கள் முதலீடு சில ஆண்டுகளில் மூன்ற மடங்கு வரை உயரும் வாய்ப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது…

மேலும் விபரங்களுக்கு – 9600115472