ரூ.2,40,000க்கு DTCP மனை வாங்கினால் 60 மாதங்களுக்கு ரூ.4000/- வாடகைமாமண்டூர் அருகே சாலவாக்கத்தில்வாடகை ஒப்பந்தம் மாமண்டூர் அருகே சாலவாக்கத்தில் 600 .அடி DTCP மனை வாங்குங்கள் 60 மாதங்களுக்கு ரூ.4000/- வீதம் மனைக்கு வாடகையாக நாங்கள் தருகிறோம் ஒரு . அடி ரூ.400/- மட்டுமே 600 . அடி மணியின் விலை ரூ.2,40,000/- மட்டுமே மனையை ரூ.2,40,000/- கொடுத்து பத்திர பதிவு செய்துகொள்ளுங்கள் பத்திர பதிவு செய்யும் நாளிலேயே வாடகை ஒப்பந்தம் செய்து கொடுக்கப்ப படும் அடுத்த மாதத்திலிருந்து சரியாக 60 மாதங்களுக்கு ரூ.4000/- வீதம் வாடகையாக வழங்கப் படும். உங்களுக்கு கிடைக்கும் மொத்த வாடகை தொகை ரூ.2,40,000/- ஆகும் ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் மனை வாங்க செலவிட்ட தொகை உங்களுக்கு திரும்ப கிடைத்து விடும் மனை விற்பனையில் ஒரு புதிய திட்டம் வாருங்கள்வருமானத்துடன் கூடிய மனையை இன்றே வாங்குங்கள் மாமண்டூர் GST சாலையிலிருந்து வெறும் 6 கி.மீ தூரம் மட்டுமே சாலவாக்கம் கூட்ரோட்டிலிருந்து 4 கி. மீ தூரம் மட்டுமே செங்கல்பட்டிலிருந்து 12 கி.மீ தூரம் மட்டுமே சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து சரியாக 40 நிமிட பயணம் மட்டுமே 30 அடி , 23 அடி மற்றும் 20 அடி அகல சாலைகள் முன்புறம் மதில் சுவருடன் கூடிய மூன்று நுழைவு வாயில்கள் பேருந்து வழித்தடத்திற்கு மிக அருகில் மேலும் விபரங்களுக்கு:9488741429