முன்பணம் தேவையில்லை – மாத தவணை மட்டுமே@ECR

DTCP Approved வீட்டு மனைகள் ,

ECR சாலையிலிருந்து 900மீ மட்டுமே,

முன்பணம் இல்லாமல் 42 மாத தவணையாக கட்டிக்கொள்ளலாம்!!!

720 சதுர அடியிலிருந்து ஆரம்பம்!!

ஒரு சதுர அடியின் விலை 525/- மட்டுமே,

Site Visit – 9600115472….