முன்பணம் இல்லா மாத தவணை முறையில் DTCP வீட்டு மனைகள் @ ECR

ECR சாலையிலிருந்து சரியாக 900 மீட்டர்,

ஒரு ச. அடி மனையின் விலை ரூ. 525/- மட்டுமே,

மனை அளவுகள் : 720 முதல் ஆரம்பம்,

மனைகள் வாங்குவதற்கு முன்பணம் ஏதும் செலுத்த தேவை இல்லை.

மனையின் விலையை 40 தவணைகளாக செலுத்திக் கொள்ளலாம்,

உதாரணமாக நீங்கள் 720 ச.அடி மனையை வாங்குவதாக வைத்துக் கொண்டால்

720 X Rs .525/- = Rs.3,78,000/-

முன்பணம் கட்ட தேவையில்லை…

மாத தவணை ரூ.9000/- வீதம் 42 மாதங்கள் செலுத்திக் கொள்ளலாம்

மேலும் விபரங்களுக்கு : 9600115472..