பாரம்பரியம் மிக்க நிலம் செங்கல்பட்டு மிக அருகில்

600 ச.அடி, ரூ.2,40,000 மட்டுமே…

 உங்கள் விருப்பம் போல் மரக்கன்றுகள் வைத்து(மா , பல, தென்னை, சப்போட்டா, எலுமிச்சை )இலவச பராமரிப்பு செய்து தரப்படும்.

மனையை சுற்றி கம்பிவேலி, கேட்மனை அமைந்துள்ளது.உரிமையாளரின் பெயர் பதித்து தரப்படும்.

உங்கள் மனை பத்திர பதிவு செய்யப் பட்ட பிறகு மாதம் ரூ.4000/- வீதம் 60 மாதங்களுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் வழங்கப் படும்..மேலும் விவரங்களுக்கு அழைக்கவும் 6385319393…