திருவான்மியூரிலிருந்து ஒரு மணி நேர பயண தூரத்தில் ECR புதுப்பட்டினத்தில் தவணை முறையில் DTCP மனைகள்  ECR – புதுப்பட்டினத்தில்கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தவணை முறையில் DTCP அப்ரூவ்டு வீட்டு மனைகள் (0%வட்டி) டவுன்ஷிப் குடியிருப்பிலிருந்து 1 கி.மீ தூரம் மட்டுமே ஒரு சதுர அடி .ரூ.650/- மட்டுமே. 1000 . அடி மனை ரூ.6,50,000/- மட்டுமே முன்பணம் ரூ.1,50,000/- மாத தவணை ரூ.12,500/- (வட்டியில்லை) X 40 மாதங்கள்

மேலும் விபரங்களுக்கு:9488741429.