செங்கல்பட்டு அருகே சாலவாக்கத்தில் தவணை முறையில் DTCP வீட்டு மனைகள் – மாமண்டூர் GST சாலையிலிருந்து சரியாக 6 கி.மீ தூரத்தில் சாலவாக்கத்தில் DTCP அனுமதி பெற்ற மாபெரும் வீட்டு மனைப் பிரிவு.

செங்கல்பட்டிலிருந்து வெறும் 12 கி.மீ தூரம் மட்டுமே

தாம்பரத்திலிருந்து வெறும் 45 கி. மீ தூரம் மட்டுமே

ஒரு சதுர அடி ரூ.400/-

மனை அளவுகள் 600 ச.அடி முதல் ஆரம்பம்

600 ச. அடி x 400 = ரூ.2,40,000/- மட்டுமே

உங்கள் மனை பத்திர பதிவு செய்யப் பட்ட பிறகு மாதம் ரூ.4000/- வீதம் 60 மாதங்களுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் வழங்கப் படும்..

அதாவது நீங்கள் மனை வாங்குவதற்காக செலவிட்ட மொத்த பணமும் 5 ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைத்து விடும்..

சிறப்பம்சங்கள் ********************மாமண்டூர் GST சாலையிலிருந்து வெறும் 6 கி.மீ தூரம் மட்டுமே

சாலவாக்கம் கூட்ரோட்டிலிருந்து 4 கி. மீ தூரம் மட்டுமே

செங்கல்பட்டிலிருந்து 12 கி.மீ தூரம் மட்டுமே

சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து சரியாக 40 நிமிட பயணம் மட்டுமே

30 அடி , 23 அடி மற்றும் 20 அடி அகல சாலைகள்

முன்புறம் மதில் சுவருடன் கூடிய மூன்று நுழைவு வாயில்கள்

பேருந்து வழித்தடத்திற்கு மிக அருகில்

தொடர்புக்கு :9488741429.