ஜாஸ்மின் அவென்யூ ” ECR – ரோட்டில் இருந்து ” 500 மீட்டரில் ” வீட்டு மனை ” ரூ.390000/- மட்டுமே

வீடுகளுக்கு மத்தியில் உடனே வீடு கட்டி குடியேறலாம்

ECR புதுப்பட்டினத்தில் உள்ளது – மஹாபலிபுரத்திலிருந்து 15 நிமிடம் மட்டுமே ..

குறைந்த பட்ஜத்தில் அணைத்து வசதிகளுடன் கூடிய வீட்டு மனை உங்களுக்காக ECR புதுப்பட்டினத்தில்

மனையின் சிறப்பம்சம் :

DTCP அப்ரூவ்டுதார் ரோடுதெரு விளக்குதண்ணீர் பம்புமின்சாரவசதிமனையை சுற்றிலும் பாதுகாப்பு வளையங்கள்

For Booking – 6385319393.