செங்கல்பட்டு அருகே 15 நிமிட பயணத்தில் சாலவாக்கத்தில்

 DTCP அப்ரூடு பெற்ற வீட்டுமனை விற்பனை ரூ.240000 மட்டுமே

ஒரு ச.அடி ரூ.400/- மட்டுமே

மனையின் அளவு :600 ச.அடி

ஒரு மனையின் விலை:ரூ. 2,40,000 மட்டுமே

நீங்கள் வாங்கும் வீட்டு மனைக்கு மாத  வாடகை ரூ. 4000 /- வீதம் 60 மாதத்திற்கு மொத்தமாக ரூ.2,40,000 /- மாக தரப்படுகின்றன இந்த புதிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்..

மேலும் விவரங்களுக்கு :6385319393..