உங்களிடம் 6 லட்சம் முன் பணம் இருந்து 25000 மாத தவணை கட்ட முடிந்தால் 8 மாதத்தில் உங்க புது வீடு ரெடி!!

ECR புதுப்பட்டினத்தில் தனிவீடுகள் தவணை முறையில் விற்பனை செய்யப் படுகிறது.

1200 ச. அடி மனையில் 550 ச. அடி தனிவீடு ரூ.16 லட்சம் மட்டுமே.

முன்பணம் ரூ.6 லட்சம் மட்டும் செலுத்துங்கள். மீதி 10 லட்சத்தையும் மாதம் ரூ.25000/- வீதம் 40 மாதங்களுக்கு வட்டியில்லா தவணையாக செலுத்துங்கள்.

ஒரு சிறிய வீட்டினை வாங்கிவிட்டு அதற்கு 10 வருடம் 15 வருடம் EMI கட்டுவதிலிருந்து விடுதலை. 40 மாதத்தில் EMI கட்டுவதிலிருந்து

இதோ உங்களுக்கான தனிவீடு தவணை முறையில் – ECR புதுப்பட்டினத்தில்

6 லட்சம் மட்டும் இப்போ கட்டுங்க

மீதி மாசம் 25000 தவவணையா 40 மாசம் கட்டுங்க அதுவும் ஒரு பைசா கூட வட்டியில்லாம

தவணை முறையில் தனி வீடு-ECR புதுப்பட்டினத்தில்-ரூ.6 லட்சம் முன்பணம்-மீதி பணம் வட்டியில்லா மாத தவணை-0% வட்டி

ECR புதுப்பட்டினத்தில் தவணை முறையில் தனி வீடு விறபனைக்கு

1200 ச.அடி DTCP அனுமதி பெற்ற மனையில் 550 ச.அடி அளவுள்ள வீடு

உங்கள் விருப்பம் போல் 1 BHK (or ) 2 BHK

ரூ.16 லட்சம் மட்டுமே

முன் பணம் ரூ. 6,00,000/- (ஆறு லட்சம் மட்டும்)

மாத தவணை ரூ.25,000/- 40 மாதங்களுக்கு

8 மாதங்களில் உங்கள் வீடு உங்களிடம் ஒப்படைக்கப் படும்.

குடியிருந்து கொண்டே தவணையை செலுத்துங்கள்

இந்த வாய்ப்பு குறைந்த நாட்களுக்கு மட்டுமே

தொடர்பு கொள்ளுங்கள் – 9600115472